boek'hou'den

1: ww. - (hield boek, heeft boekgehouden) aantekening houden over geldzaken;
2: znw. - o - leer, de studie van het boekhouden

ONZE DIENSTEN